Om TryghedscentralenHandelsbetingelser
Menu
Vilkår

Disse betingelser omfatter aftaler mellem Tunstall A/S og forbrugere (som defineret i forbrugeraftalelovens § 3, stk. 1).

Hovedkontor:
Tunstall A/S
Niels Bohrs Vej 42, Stilling
8660 Skanderborg
Mail: dk.order@tunstallnordic.com
Telefon: 87 93 50 00 (mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 /fredag kl. 8.00-15.30).
CVR-nummer: 12852681

Du kan kun købe varer hos Tunstall A/S, hvis du accepterer salgs- og leveringsbetingelserne.

Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

1. Indgåelse af aftale
Afgivelse af en ordre forudsætter, at bestillingsformularen er korrekt udfyldt.

2. Priser og betaling
Nedenstående priser er inklusive moms og i danske kroner. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden.

Tryghedsløsning (inkl. tryghedsalarm): 199,00 kr. i oprettelse + 6 mdr. abonnement á 149 kr. = 1.093 kr.

Tryghedslinje (excl. tryghedsalarm): 199,00 kr. i oprettelse + 6 mdr. abonnement á 149 kr. = 1.093 kr.

GPS: 499,00 kr. i oprettelse + 6 mdr. abonnement á 199 kr. = 1.693

Abonnement betales for 6 måneders bindingsperiode ved oprettelse.

Betaling foregår med Dankort, og betalingen går til Tunstall A/S’ bankkonto:
Reg. nr.: 9762 Kontonr.: 3462163045

Betaling af abonnement sker kvartalsvis forud (efter de første 6 mdr.) – og trækkes via det Dankort, som benyttes ved betalingen første gang.

3. Levering
Levering sker udelukkende til adresser i Danmark.

Tunstall afsender din nye tryghedsalarm samme eller næstfølgende hverdag, som vi modtager betaling for den fremsendte faktura.

Forsinkes leverancen, underretter Tunstall A/S dig snarest muligt herom.

4. Ejendomsforbehold og risiko
Alle produkter og varer købt hos Tunstall A/S forbliver Tunstall A/S’ ejendom indtil leveringstidspunktet. Det betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Tunstall A/S indtil leveringstidspunktet. Som leveringstidspunkt anses, når varer er leveret til dig.

Dog har du risikoen for returforsendelser, med mindre der er tale om hændelig undergang i fortrydelsesperioden, indtil Tunstall A/S modtager varerne.

5. Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Tunstall A/S. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget tryghedsalarmen.
For at kunne udnytte din fortrydelsesret skal tryghedsalarmen returneres i samme stand og indpakning, som du modtog den.

Ved køb af produkter og varer hos Tunstall A/S er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Den originale emballage skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse af varen eller ved at sende varen retur til den angivne adresse. Udgifter til returnering indenfor fristen for fortrydelse afholdes af kunden.

Returnering
Skal du returnere en tryghedsalarm, bedes du udfylde en følgeseddel for returvarer (kan printes fra www.tryghedscentralen.dk)
og sende varen til:
Tunstall A/S
Niels Bohrs Vej 42, Stilling
8660 Skanderborg

Det er også muligt at fortryde dit køb ved blot at sende tryghedsalarmen retur til samme adresse, som nævnt herover.
Ønsker du dine penge retur, vil beløbet som udgangspunkt blive ført automatisk tilbage til den konto, hvorfra beløbet blev indbetalt.

Vi returnerer typisk beløbet til din konto 7-10 hverdage efter, at vi har modtaget tryghedsalarmen retur fra dig.

6. Reklamationsret, returnering mv.
Du har to års reklamationsret på alle varer

Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter, at du har opdaget manglen. I modsat fald fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. Har du ikke inden 2 år, efter modtagelsen af tryghedsalarmen, meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende.

Begrænset reklamationsperiode på batterier. Da batterier har en naturlig begrænset holdbarhed, er reklamationsperioden på disse begrænset til 12 måneder fra købsdato.

Returnering
Hvis du skal indsende en vare til reparation, bedes du udfylde et fejlmeldingsskema (kan printes fra www.tryghedscentralen.dk) og sende varen til:

Tunstall A/S
Niels Bohrs Vej 42, Stilling
8660 Skanderborg

Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid.

Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.

Bestemmelser i dette afsnit 6 træder ikke i stedet for dine øvrige rettigheder efter Købeloven, herunder retten til at kræve forholdsmæssigt afslag.

7. Personoplysninger
Vi efterkommer dataregisterloven om behandling af personfølsomme oplysninger.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning
Tunstall A/S er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Du er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Tunstall A/S, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

Force Majeure
Opstår der en ekstraordinær situation, der er udenfor Tunstall A/S’ kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Tunstall A/S’ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du opsige din endnu ikke opfyldte ordre med Tunstall A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage. I så tilfælde er dit opsigelsesvarsel 14 dage.

Andet
Der tages forbehold for trykfejl, leverandørernes prisforhøjelser, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer, leveringssvigt fra vores leverandører og force majeure.

Brugervejledninger til varen, medfølger leverancen.